Nyheter

 Hej och välkomna

 till


Epilepsiföreningen Dalarnas Ungdoms-sektion

Föreningen har ett mål om att starta en ungsdomssektion.

Vi har några ungdomar i föreningen som vill att det ska "hända något" Vi har även med i budgetförslaget kostnader för aktiviteter riktade till Er ungdomar, vilket vi hoppas på att de kan genomföras.

Vill Du bli kontaktad ? Skicka gärna ett mail till kansliet, Lena besvarar så fort som möjligt.

epidalarna@hotmail.com

Ring Lena om ni har något ni vill fråga om.

Innehållet i ungdomssektionens verksamhet står mer eller mindre fritt att utforma själva, bara de är enligt föreningens stadgar och policy.

Alla är välkomna att bli medlem i Epilepsiföreningen Dalarna, även du som själv kanske inte har epilepsi men vill stödja vår verksamhet. Medlemsavgiften för 2018  är 250kr för enskild medlem och 350kr för familj.

Enklast att bli medlem är att betala in avgiften på vårt bankgiro,

5866-1356, Glöm inte att skriva namn, adress, telefon, samt födelseår på den eller de medlemskapet gäller för. Har Ni några fågor svarar gärna Lena på dem. Välkomna.

Epilepsiföreningen Dalarna.

Föreningen har varit verksam i Dalarna sedan 1988. Föreningen verkar för att informera och ge ökad kunskap och förståelse för epilepsi, gemenskap, stöd och social samvaro för våra medlemmar.

Adress till Förbundets Ungdomssektion

Svenska Epilepsiförbundets ungdomssektion

Svenska Epilepsiförbundet,

Box 1386,

172 27 Sundbyberg,

Tel+46 8 669 41 06

2019-01-16

epilepsidalarna.com © 2016